Algemene voorwaarden

 1. Foto’s gemaakt door JV Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op de website of sociale media van de fotograaf. Tevens mag het door de fotograaf gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Indien u dit niet wenst, gelieve mij hier vooraf schriftelijk in kennis te stellen.
 2. Voor de boeking van een huwelijksreportage word er een voorschot gevraagd. De reservering is pas definitief na het betalen van dit voorschot. Het voorschot bedraagt 250euro.
 3. Bij annulering door de klant, zal het voorschot gelden als annulatiekost en kan het niet teruggevorderd worden.
 4. Als de fotograaf door ziekte of een andere reden niet aanwezig kan zijn op de afgesproken datum, zal de fotograaf trachten een andere huwelijksfotograaf te zoeken die een gelijkaardige stijl heeft. Het voorschot wordt in dit geval terugbetaald.
 5. De betaling van een gewone shoot dient te gebeuren de dag zelf, cash of via overschrijving.
 6. De betaling van het resterende bedrag van de huwelijksreportage dient uiterlijk twee weken na de huwelijksdatum vereffend te worden. U ontvangt hiervoor een restfactuur.
 7. JV Photography blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s. De klant krijgt het gebruiksrecht voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient de fotograaf op een gepaste wijze vergoed te worden.
 8. De fotograaf kan op elk momtent de prijs van een reportage aanpassen. De prijs overeengekomen bij de boeking blijft echter wel gelden.
 9. De fotograaf maakt een selectie uit alle beelden. Deze doet zij uit haar visie en expertise. De foto’s zullen bewerkt worden in de stijl van de fotograaf zowel in kleur als in zwart-wit afhankelijk van de foto. De foto’s die niet geselecteerd worden alsook onbewerkte foto’s kan de klant niet ontvangen.
 10. Foto’s afgeleverd door de fotograaf mogen onder geen beding opnieuw bewerkt worden met een filter of dergelijke, deze vallen onder het auteursrecht.
 11. Voor een huwelijksreportage van een ganse dag garandeert JV Photography minimum 700 beelden bewerkt in hoge resolutie en zonder watermerk.
 12. Voor een gewone shoot (gezin, newbornlifestyle, koppel) garandeert JV Photography minimum 80 beelden bewerkt in hoge resolutie en zonder watermerk.
 13. Voor andere shoots zal het aantal geleverde foto’s variëren naar gelang de vraag, de duur en andere variabelen.
 14. Bij een huwelijksreportage ontvangt de klant in de eerste week na het huwelijk reeds een kleine preview.
 15. De levertijd voor een huwelijksreportage bedraagt maximum 2 maanden. De levertijd voor een gewone shoot bedraagt maximum 1 maand. Indien deze termijn overschreden wordt zal de fotograaf de klant hiervoor schriftelijk in kennis stelllen.
 16. De bewerkte foto’s zullen afgeleverd worden in jpg bestanden.
 17. De foto’s zullen aangeleverd worden via een online galerij die 1 maand geldig blijft en waar men de foto’s kan downloaden. Voor een huwelijksreportage zullen de beelden eveneens aangeleverd worden op usb.
 18. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. Er zal echter altijd getracht worden deze verzekerd op te sturen.
 19. Huwelijksalbums worden betaald na de goedkeuring van de eerste opmaak. De klant kan tot driemaal toe aanpassingen aan de opmaak doorgeven. De bestelling gebeurt pas na betaling.
 20. Bijbestellingen gebeuren enkel na betaling door de klant.
 21. Fotoshoots gaan meestal door op een locatie in de buurt van Vosselaar tenzij de fotograaf dit ander verkiest. Bij een locatie gekozen door de klant dienen de kilometers vergoed te worden. (0,35 euro/km)
 22. Cadeaubons zijn 1 jaar geldig, ten laatste drie maanden voor de einddatum dient een datum afgesproken te worden. Bij een locatie gekozen door de klant dienen verplaatsingskosten vergoed te worden (0,35euro/km)
 23. Bij een huwelijksreportage van een ganse dag vraagt de fotograaf een avondmaal.
 24. Bij een shoot in het buitenland worden verblijf en reiskosten aangerekend.
 25. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.